İnsan Kaynakları

 
ÖZSOY insan odaklı yönetim anlayışı içerisinde, çalışanlarına verdiği eğitimle birlikte, zihinsel yetenekleri, kişilik özellikleri, kendilerini geliştirme düzeyleri, işlerinde ilerleme ve üst düzeylere gelme istekleri dikkate alınarak kariyer planlarına yön vermektedir. Bununla çalışanlarının iş doyumunu, şirkete bağlılığını ve şirket içi hareketliliğini sağlamaktadır.

Yüksek kalite hedeflerimizi, zamanında ve bütçeye uygun şekilde gerçekleştirmek için, yetenekli insanların ekibimizin üyesi olması çok önemlidir. İş olanaklarımız ile ilgili başvurularınızı secretcv.com üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.